26 kwietnia 2017 r.


Uroczystość wręczenia prof. Liu Gonghui, rektorowi Politechniki Pekińskiej tytuły honorowego profesora Politechniki Opolskiej* - pola obowiązkowe