27 kwietnia 2017 r.


Wspólna Konferencja Polskich i Chińskich Uczelni Technicznych (Pekin/Chongqing) – Utworzenie Wspólnego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku w Poznaniu* - pola obowiązkowe