25 kwietnia 2017 r.


Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska w Opolu

Agenda

 1. Otwarcie konferencji, wypowiedzi gości honorowych.
 2. Przerwa kawowa.
 3. "One Belt, One Road – szanse i wyzwania" – wystąpienia przedstawicieli Senatu RP, chińskiej ambasady, uczelni wyższej oraz przedstawicieli Ministerstw: Rozwoju, NiSW, SZ wraz z dyskusją.
 4. Lunch.
 5. Trzy panele tematyczne:
  • Panel 1: Biznes: Polskie firmy zdobywają rynek w Chinach,
  • Panel 2: Nauka: Polskie i chińskie uczelnie wyższe (panel organizowany we współpracy z KRASP),
  • Panel 3: Rząd i Samorząd w relacjach polsko-chińskich (panel organizowany we współpracy z Urzędem Miasta Opola).
 6. Obiad.

26 kwietnia 2017 r.


Uroczystość wręczenia prof. Liu Gonghui, rektorowi Politechniki Pekińskiej tytuły honorowego profesora Politechniki Opolskiej

Agenda

 1. Hymny obu państw.
 2. Przemówienie okolicznościowe rektora Politechniki Opolskiej.
 3. Wręczenie honorowego odznaczenia Prof. Liu Gonghui.
 4. Wykład prof. Liu Gonghui.
 5. Przemówienia zaproszonych gości.
 6. Występ artystyczny.

27 kwietnia 2017 r.


Wspólna Konferencja Polskich i Chińskich Uczelni Technicznych (Pekin/Chongqing) – Utworzenie Wspólnego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku w Poznaniu

Agenda

 1. Powitanie gości.
 2. Przemówienie rektora Politechniki Poznańskiej.
 3. Przemówienie rektora Politechniki Opolskiej.
 4. Przemówienie rektora Politechniki Pekińskiej.
 5. Przemówienie rektora Chongqing Jiaotong University.
 6. Dyskusja.
 7. Otwarcie Centrum.